Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

İhram Nedir ?

İhram Nedir

Çoğunlukla yünlü olup çarşaftan yapılabilir ve eskiden beri Romalılar , Yunanlarda kullanmış bugün ise az da olsa berberilerin giydikleri beyaz renkli , ak elbisedir.

İhram ne demek? İhram nedir?

İhrama Nasıl Girilir?

İhrama giren kimse ihramdan çıkana kadar son derece dikkatli, temkinli ve sabırlı olmak zorundadır. Aksi halde bütün emek ve masraflar, heder olur. Aşağıdaki hususlara da dikkat edilmesi, İslam'ın güzel ahlakı, ihramlının da edebidir.

1-İhrama giren kimsenin eline, diline, gözüne, kulağına sahip olması, yüksek sesle konuşmaması. Bilhassa hanımların. Çünkü, kadının sesi de mahremdir.

2-İhrama giren erkeklerin belden aşağı sarındıkları havlu peştamal veya benzeri her ne ise beline çok iyi bağlaması. Vasıtalara inerken, binerken, otururken, kalkarken, abdesi alırken, namaz kılarken, eğilip kalkarken, yatarken başkalarına göstermesi caiz olmayan yerlerin açılmasına fırsat verilmemesi,

3-Erkeklerin kadınlarla, kadınların erkeklerle çok mecbur olmadıkça, vasıtalarda olduğu gibi beraber olmaktan, aynı yerleri müşterek kullanmaktan kaçınması.

4-Namazlarda, tavaflarda, sa'ylarda ve ziyaret yerlerinde kadınların erkeklerin arasında bulunmaktan, erkeklerin kadınların arasında durmaktan sakınılması.

Bunların bir kısmı ihramdan çıktıktan sonrada dikkat edilmesi gereken hususlardır. İhramın yasaklarından başka bunlara da dikkat etmek İslam'ın güzel ahlakı ve edebindendir.

Mikât Nedir? İhrama Nerede Girilir ?

Hac veya umreye gidenler için ihrama girilen yer. Bu hududu ihramsız geçenler, geri dönüp ihram giyip niyetlenmezse, ceza olarak dem yani kurban gerekir.

Hac Veya Umre Yapacak Kimselerin İhrama Girecekleri Yerler Mikat Yerleri Nerelerdir?

Hac veya umreye afaki olarak uzaktan gelenlerin ve Mekkelilerin mikat yerleri ayrı ayrıdır.

1-Zül Huleyfe: Mekke'ye, Medine cihetinden gelenlerin ve Medinelilerin ihrama girmeleri gereken yerdir. Medine merkezine yaklaşık 4-5 km. Mekke yolunda, Mekke'ye yaklaşık 425 km. mesafadedir. Mekke'ye en uzak mikat yeri burasıdır. Türkiye'den gelen hacılar ve umreciler burada ihrama girerler. Resül-ü Ekrem (Asm) Vedâ Haccı'na giderken ihrama buradan girmiştir. Medine cihetinden gelenlerin mikat yeridir. Burası Hz. Ali'nin kuyuları diye yad edilir.

2-Zatül Irk: Medine'ye uğramadan Mekke'ye gelmek isteyen Iraklıların ve o yönden gelenlerin mikatıdır. Mekke'ye yaklaşık 94 km. dir.

3-Cuhfe: Medine'ye uğramadan Mekke'ye, Şam yönünden gelenlerin mikat yeridir. Mekke'ye yaklaşık 187 km.dir.

4-Karnül Menazil: Mekke'ye, Necid yönünden gelenlerin mikat yeridir. Mekke'nin doğusunda, Mekke'ye 94 km. dir.

5-Yelemlem: Mekke'ye, Yemen yönünden gelenlerin mikat yeridir. Mekke'ye 54 km. dir.

Yollar değiştikçe mikatlar da değişir. Resül-ü Ekrem (Asm) tarafından tesbit ve tayin edilen mikat hudutlarına gelindiğinde ihrama girilmesi vacibtir.

Hac veya umreye uçakla veya gemiyle gelenlerin mikat yerleri tesbit edilen beş mikat hudutlarının hizasına geldiklerinde, bilenler veya pilot ve kaptanların uyarmasıyla ihrama girerler.

Uçakta, ihrama girmesi zor olur diye, uçağa binmeden, hava alanlarında ihrama girilmesinde bir sorun yoktur uçakta soyunup giyinmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Bu sebeple uçağa binmeden mikat yerine gelmeden ihrama girmenin bir mahzüru olmaz.

Alimlerimiz: Hac veya umre için mikat yerine gelmeden ihrama girenlerin ihramları sahihdir. demişler. Mikata gelmeden ihrama girmenin mekruh olduğunu söyleyen alimler de olmuştur. Medine ehline mikat olarak Zül Huleyfe tayin edilmiş. Bulunduğunuz yerde ihrama girin denilmemiştir. diyenlere göre mikata gelmeden ihrama girilmesi, mekruhtur. Fks,C.1. S-551 Tercih edilen görüş, mecbur olmadıkça, mikatlara gelmeden ihrama girilmemeli. Mikatlarda ihrama girilmesi en güzel olanıdır.

Hil Bölgesinin Hudutları Neresidir, Nerede Başlar, Nerede Biter?

Mikat yeri ile Mekke'nin harem bölgesi arasındaki bölgeye hil bölgesi denir. Mekke'den, Medine cihetine giderken, Ten'im mescidinde harem bölgesi biter. Ten'im mescidinden itibaren Medine yakınındaki mikat yeri olan Zül Huleyfe arasındaki bölge hil bölgesidir.

Cidde cihetine giderken Hudeybiye'de harem bölgesi biter. Hudeybiye'den sonra mikat yerlerine Ciddeye kadar olan bölgeye Cidde dahil hil bölgesidir. Mekkelilerin ve Mekke'ye hac veya umre için gelen misafirlerin, umre için mikat yerleri, Mekke'nin Harem hududlarının dışarısıdır. Harem bölgesinden çıkan, hil bölgesine girmiş olur. Hil bölgesinin her yerinden, ümre için ihrama girilebilir.

Mekke'de kalanların, umre yapmaları için, harem bölgesinden çıkıp Hil bölgesinde, ihrama girmeleri gerekir. Hil bölgesinde, Hareme yakın meşhur, iki mikat yeri vardır.

1-Ten'im mescidi: Hıl bölgesinden hareme umre için en yakın mikat yeridir. Harem-i Şerif'e yaklaşık 8 km. mesafede Medine yolu üzerindedir. Resül-ü Ekrem (Asm) Aişe validemiz ile kardeşi Abdullah Bin Ebu Bekire, umre için buradan ihrama girmelerini emir buyurmuşlar. Bundan dolayı da bu Mescid'e -Mescid-i Aişedenilmektedir.

2-Cırana mescidi: Taif yolu üzerinde, Mekke'ye yaklaşık 40 km.dir. Umre için Harem'den Hil bölgesinde en uzak mikat yeridir. Resül-ü Ekrem (Asm) umre için burada ihrama girmiştir.

Mekke'de bulunanların, umre yapmak için bu iki mikat yerinden birinde ihrama girmeleri gerekir. Mikat dışında bulunanlar hacca veya umreye, ister niyet etsin ister etmesin, ihramsız mikatı geçmeleri caiz değildir. Geçerlerse dem kurban gerekir. Mikatı ihramsız geçen kimse, hemen geri dönüp ihrama girip mikatı geçerse, hata düzeltilmiş olduğundan bir şey lazım gelmez. Aksi halde kurban gerekir.Yani ihramsız mikat geçildiğinde mümkünse geri dönüp, ihrama girmeli. Böyle olursa ceza kalkar. Dönmesi mümkün olmazsa, bulunduğu yerde ihrama girer, ilk fırsatta ceza olarak kurban keser.

Mekke Veya Harem Dahilinde Oturanlar Her Giriş Çıkışta İhrama Girmeleri Gerekir Mi?

Hayır gerekmez. Hil bölgesinden dışarı çıkmadıkça, harem bölgesine girip çıkışlarda ihrama girmek gerekmez. Mesela; Mekke'de oturan bir tüccar, sıksık Mekke'den Cidde'ye alış veriş için gidip geliyorsa, Cidde hıl bölgesinde olduğu için Mekke'ye dönüşünde ihrama girmesi gerekmez. Bunlar için müsamaha edilmiştir.

İhrama Girmeden Önce Nasıl Hazırlanmalı?

İhrama girecek kimse, kadın olsun erkek olsun ihramın sünnetleri bahsinde geçtiği gibi şöyle hazırlanır.

1-Erkekler, saç sakal tıraşı olur.

2-El ve ayak tırnakları kesilir.

3-Koltuk altı ve kasık temizliği yapılır.

4-Mümkünse, ihram için gusül yapılır.

5-Güzel kokular sürülür. Böyle hazırlık yapıldıktan sonra ihrama girilir.

İhram Nasıl Giyilir

Erkekler İhrama Nasıl Girerler?

İhrama girecek erkekler, üstündeki dikişli iç ve dış elbiselerini, kimsenin görmediği uygun bir yerde tamamen çıkarır. Bu işi yaparken mahrem yerlerini başkalarına göstermekten sakınmalı, soyunup giyinirken son derece dikkatli olmalıdır.

İhrama Nasıl Girilir?

1-İhrama girecek olan kimse, göbeğinin üstünden dizlerinin altına kadar olan kısmını, izar denen ihram elbisesi (havlu veya bez) ile sarar. Bunu beline çok iyi sağlamca bağlar. İhram kemeri kullanılabilir.

2-Vücudun üst kısmını, omuzlarından aşağıya, yine aynı bir şeyle örterek kapatır (Rida).

3-Başını ve ayaklarını açık bulundurur.

4-İki parçadan ibaret havlu, peştemal veya herhangi bir şeyin dikişsiz, düğümsüz, düğmesiz, temiz olması gerekir. Beyaz olması tercih edilir.

5-Vücuda kalıcı güzel kokular sürünerek aşk ve heyacanla hazırlanılır. Kalıcı kokuların giyilen ihrama sürülmesi doğru değildir. Kullanılan kokunun mümkünse misk olması tercih edilir. Misk yoksa, yanında bulunan başka güzel kokulardan dilediğini vücuduna sürebilir. İhrama girdikten sonra vücuttaki koku, ihrama zarar vermez.

6- Ayağa giyilecek ihram terliği de dikişsiz, ön ve arkası açık olmalı. Ayağın arkası bağcıkla kapalı olmamalıdır.

 

İhram Kıyafeti Kadın

Kadınlar ihrama girmek için erkekler gibi normal elbiselerini çıkarmazlar. Kadınların ihram elbiseleri üzerlerindeki elbiseleridir. Beyaz ve pamuklu olması, tercih edilir. Ayrıca ihram elbisesi giymeleri şart değildir.

Dileyen tesettüre uygun olmak şartıyla dilediği elbiseyi giyebilir. Kadınlar için özel elbiselerin, sıhhat ve rahatlık bakımından hicazın havasına daha uygun olduğu gözlenmiştir. Kadınlar ihramlı iken başlarını ve ayaklarını açmazlar.

İhram Kıyafeti Erkek

Fıkıhda Belden aşağı sarılan şeye (izar) vücudun belden üstüne sarılan veya omuza alınan şeye de (rida) denilir. Erkekler için ihram elbisesi bu iki parça havlu veya benzeri şeye bürünmektir. İhramın kendine has rükünleri ve şartları, vacibleri ve sünnetleri vardır.

İhrama Girmek İçin Sarınacak Bir Şey Bulunmazsa Ne Yapılması Gerekiyor?

 Hac veya umreye niyetlenecek kimse, ihram için dikişsiz, bürünecek bir havlu, peştemal veya benzeri bir şey bulamazsa, avret mahallini örtecek ne bulursa onunla sarınır. Dikişli olması şarttır. Onunla mikatı geçer, ilk fırsatta normal ihrama bürünür. hac

Bu durumlar nadiren olan şeylerdir. İnsan ihramını kaybedebilir, yenisini almaya imkan olmayabilir. Böyle durumlarda alimlerimiz, zaruret olduğu için, sarılacak dikişsiz ihramı bulana kadar, geçici olarak dikişli bir beze sarılmasının, bir mahzüru olmadığını ifade etmişler.

İhram Yasakları – İhram Yasakları Nelerdir

Hac veya ümre için ihrama girenlere, ihramdan çıkana kadar haram ve sakıncalı olan yasaklar, mahzurlar iki kısımdır.

1-İhramlının kendi şahsında uygulayacağı yasaklar.

Tıraş olması, tırnak kesmesi, güzel koku sürünmesi, cinsel ilişkide bulunması, erkeklerin dikişli elbise giymesi ve başını yüzünü ayağını kapatması, ihramlıya yasaktır. Üzerine battaniye, yorgan veya emsalini örtmek, ceket, pardüsü, palto gibi soğuktan koruyacak şeylerin, giymeden sadece omuza alınması, sıcaktan korunmak için şemsiye kullanması, zaruret olduğu için ihramlıya zarar vermez

2-İhramlının başkasının üzerinde uygulayacağı yasaklar.

Hil ve Harem bölgesinde avlanması, Harem bölgesinin ağaçlarını kesmesi, koparması, başkasını tıraş etmesi, başkasının tırnağını kesmesi, gibi şeyler ihramlı ya yasaktır. İhramlı olmasa dahi, Harem bölgesinin otlarının, bitkilerinin, ağaçlarının kesilmesi veya koparılması, avlarının avlanması yasaktır. Ceza gerektirir.

Bu iki kısımda geçen yasakları yapanlara, kadın olsun erkek olsun, ceza olarak dem kurban kesmesi gerekir. İhrama girenlerin son derece mütevazı, sabırlı, temkinli ve hoşgörülü olmaları gerekir. İhramlı olmak ve yasaklara riâyet etmek cidden zordur, mükâfatı da ona göre çoktur.

İhram; geçici olarak da olsa, yalın ayak, başı açık kabirden kalkmayı, ilâhi huzura gelmeyi, mahşerde o kalabalıkta muhakeme olmayı, Allah'ın bilip kulların bilmediği bütün iyilik ve kötülüklerimizin, bizi sevenlerin, bize güvenenlerin önünde açığa vurulacağını, ihramlıya hatırlatmalı veya biz öyle düşünmeliyiz.

İhramlıya Yasak Olmayan Şeyler Nelerdir?

1-İhramı tutması için, bele kemer bağlamak, para kemeri veya dikişli para çantası taşımak,

2-Yıkanmak, gusül yapmak, kokusuz sabun kullanmak,

3-Diş fırçalamak, misvak kullanmak, diş çektirmek, kan aldırmak, iğne vurdurmak, kırılmış tırnağı koparmak,

4-Koku satan dükkanda oturmak, koku satın almak, taşımak, çiçek, gül, meyva, sebze koklamak,

5-Yüzük, kol saati, silah taşımak, zinet, süs eşyası takınmaktan sakınmalı, orası keyf yeri değil

6-Başın, vücudun, kıl koparılmadan kaşınması,

7-Sinek, arı, yılan, akreb, fare, karınca, pire, bit, kene, gibi insana zarar veren hayvanları öldürmek, insana saldırıp ısıran yırtıcı hayvanların öldürülmesi.

8-Deniz hayvanlarını avlamak.

Vahşi hayvanların insanlara zararı yoksa, onlara ilişilmemesi, merhamet edilmesi gerekir. Zararsız hayvanların keyfi öldürülmesi doğru olmaz. Onlara ilişmemek daha güzeldir.

Deniz yolculuğu uzun ve her aradığını bulma imkanı olmadığı için, ihtiyaç halinde deniz hayvanlarını avlamaya, müsaade edilmiştir.

İhrama girenlerin dikkatine: İhtiyaç halinde, üzerine battaniye, yorgan, veya herhangibir şey alarak baş hariç bedenin, ayakların örtülmesi, (çorap giyemez ) soğuk havalarda hasta olmaması için, kollarını giymeden ceket, pardösü veya benzeri dikişli bir şeyin omuza alınması ihrama zarar vermez.

İhrama girdikten sonra niyetin ardından okunan dua

İhrama giren kişi, umre veyahut hacca niyet ettikten sonra Beytullah ‘ı görünceye kadar telbiye getirmelidir. Telbiye ise “ Lebbeyk Allahumme Lebbeyk. Lebbeyk La Şerike Leke Lebbeyk. İnnelhamde venni’mede leke velmulk. La şerike Lek Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0545 245 40 40

 

 
Diyanet logoTursab logo