Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Haccü’l-Asğar (Küçük Hac) Umre

      İslâm ıstılahında ise Umre, Kâbe’yi ziyaret etmektir. (1) Umre ibadeti, mikât yerinde ihrama girilerek, Kâbe etrafında tavaf, Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapılarak eda edilir. Hac ile Umre arasındaki fark, Haccın belli bir vakti olduğu halde Umrenin muayyen bir vakti olmaması, Haccın menâsikinden olan Arafat ve Müzdelife vakfeleri, şeytan taşlama ve kurban kesme ibadetlerinin Umrede yer almamasıdır. Bu sebeple Hacca Hacc-ı ekber (büyük Hac), Umreye de Hacc-ı asğar (küçük Hac) denilmiştir. (2)
   Hz. Peygamber, Umrenin dindeki yerini ve manevî değerini belirtmek için şöyle buyurmuştur: “İki Umre, aralarında işlenen günahlara keffarettir. Allah tarafından kabul edilmiş Haccın karşılığı ise cennettir.” (3)
   Hz. Peygamber hayatında dört Umre yapmıştır. Bunlar; Hudeybiye Umresi, Kaza Umresi, Cirâne Umresi ve Hac ile birlikte yapmış olduğu Umredir.  (4)
Umre kelimesi Kur’ân’da, biri aynı âyette (Bakara 2/196) iki defa, diğeri ise fiil formunda (Bakara, 2/158) bir defa olmak üzere toplam üç defa geçmektedir: “Haccı da, Umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin… (5) Bazı âlimler, “Allah için Haccı ve Umreyi tamamlayın.”(6)  meâlindeki âyetin vücup (farz) ifade ettiğini, bazıları ise başlanmış olan ibadetin tamamlanması mecburiyetini ifade ettiğini belirtmişlerdir. (7)
    Hac ve Umrenin ikisine de Hac denilir. Kurban bayramında yapılana “Haccü’l-ekber” (büyük Hac), diğer zamanlarda yapılan Umreye ise “Haccü’l-asğar” (küçük Hac) denilir.  (8)
    Umrenin vakti konusunda Hanefiler, arefe günü, Kurban Bayramı günü ve teşrik tekbirlerinin getirildiği günlerde Umre yapmanın mekruh olduğuna hükmetmişler, Şâfiî ve Hanbelîler ise senenin her gününde Umre yapılabileceğini söylemişlerdir   (9)

 

    UMRE İBADETİ – UMRE NASIL YAPILIR

Bütün Umreciler Kutsal Kabe'ye yaptıkları ruhani yolculukları sırasında yaptıkları inanç fiillerine  toplu vaziyette yapılmasına Umre olarak ifade edilir.

Aşağıda belirtileceği gibi, her biri Umreci tam bir kefarete doğru şekilde emredilen bazı dini görev ve İbadetleri yerine getirmesi gereken dört Umre vazifesi vardır.

 

 

 


.........................................................................
(1)   İbn Arabi, Ahkâmu’l-Kur’an, C.1, s. 169
(2)   Tirmizi, Hac, 88; Mehmet Boynukalın, “Umre” DİA, TDV yay. İstanbul 2011, C.40, s. 150-151
(3)   Buhârî, es-Sahih, “Umre”, 1.
(4)   Buhârî, es-Sahih, “Umre”, 3, “Meğâzî”, 35; İbn Kayyım, Zâdu’l-Meâd, C.2, s. 90-92.
(5)   Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/196.
(6)   Kur’an-ı Kerim, Bakara, 2/196.
(7)   Cessas, Ahkâmu’l-Kur’an, C.1, s. 328-329; Tahâvî, Ahkâmu’l-Kur’an, C.2, s. 211
(8)   Tirmizi, Hac, 88
(9)  837 Tahâvî, Ahkâmu’l-Kur’an, C.2, s. 225; Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih, Tercemesi ve Şerhi, C.6, s. 178.Umre

       Umre,   her Müslüman tarafından Allah'ın ( Subhanahu Ve Ta'ala ) barışın habercisi olarak kabul edilmesi ve içindeki günahları, manevi kirleri temizlemek için , ve Rabbi ile  iletişim kurmak için aldığı güzel bir manevi yolculuktur . Bu yolculuğa çıkan her Umreci ve Hacı, diriliş gününde , yevm-i mahşerde ruhlarını, kalp zihinlerini ve bedenlerini geçmişte işlenen günahlardan arındırma yoluna gider.
    Esasen, Umre Arapça Kutsal Kabe'ye (Beytullah) 'ziyaret' anlamına gelir ve yılın herhangi bir zamanında herkes tarafından yapılabilir; Mekke'ye zorunlu (Farz) bir ibadet olan Hac ise Umrenin  aksine, her yıl İslami takvim Zil Hicce ayının ilk 10 günü içinde yapılır.

Tüm yazılar
Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0545 245 40 40

 

 
Diyanet logoTursab logo