Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Şavt - Marka Tur

#Tavaf ve Sa’y yaparken Şavt rakamını unutan kişinin ne yapması gerek  #Tavafın Şavtları eksik olursa ne yapmalı, ne gerekir?

Şavt terim olarak bir tür dönmek mânâsına gelir.

Bir noktadan bir noktaya bir türlük koşu olarak ifade edilmektedir fıkhi tabirle Hacerül Esved köşesinden başlayarak Kâbe-i muazzama etrafında bir kere dönmenin adına Şavt denir.

Şavtın diğer manası ise Safa ve Merve tepeleri arasında her bir gidiş ve gelişine Şavt tabir edilir.

Taraftaki her dönüşe Şavt denir. tavafta 7 Şavt vardır. Hacerül Esved’den başlar. Hacerül Esved de biter her bir dönüşe Şavt denir.

Her bir Safa ve Merve arasındaki gidiş geliş, Kabe etrafında her bir dönüş Şavt olarak ifade edilir.

Salim'in babası Abdullah İbn Ömer'den gelen bir rivâyet de şöyledir:

"Resulullah (s.a.s) Kâbe'nin köşelerinden yalnız siyah köseyi (Hacer-i Esved'in bulunduğu köşeyi) ve Cumahlerin evlerinin tarafından o köşeyi takip eden köseyi (Rükn-i Yemanî'yi) istilâm ederdi"(*)

Şavt UMREde ki tavaf esnasında yapılan Kâbe’nin etrafında dönüş ibadetidir.

Bir tavafın 7 Şavt’tan ibaret olması gerek. Şavt olmadan dönüş olmadan tavaf olmaz.

Kabe etrafında Şavt atarken abdestli olmak Şavt’in vaciplerindendir. Eğer tavaf sırasında, Şavt içerisinde abdest bozulursa abdestimizi tazeleyip tekrar son Şavt baştan alınarak tavaf tamamlanır.

Şahıs dördüncü Şavt’ta iken abdesti bozulursa abdestini tazeler dördüncü Şavt ‘ınbaşından tekrar tavafına devam eder.

Resulullah (s.a.s) (Mekke'ye geldiğinde) Kâbe'yi ilk tavaf ettiği zaman, Hacer-i Esved'den (tekrar) Hacer-i Esved'e (varıncaya) kadar (ilk) üç turda hızlıca ve (diğer) dört turda normal yürürdü(**)

Şavt Mescidi Haramda, Kâbe-İ muazzama içerisinde olmalı Kâbe-i Muazzama'nın dışından Şavt olmaz.

Tavaf ve Sa’y yaparken Şavt rakamını unutan kişinin ne yapması gerek 

Kaç Şavt yaptığını unutan kişi az olan rakamı esas tutarak kaldığı yerden devam ederek tavafını veya Sa’yini tamamlar. Tavaf ve Sa’yini tamamladıktan sonra Şavt rakamlarındaki tereddüte itibar edilmez.

Tavafın Şavtları eksik olursa ne yapmalı, ne gerekir?

Hanefilere göre tavafın ilk 4 Şavt farz, son 3 Şavt vaciptir. Dolayısıyla ilk 4 Şavtı yapanın tavafı geçerli olur. Daha sonra usulüne uygun olarak eksik Şavtlar tamamlanır. Eğer bu son 3 Şavt yapılmazsa kurban dem, gerekir. Koyun veya keçi kurban etmek gerektir.

Diğer üç mezhepte ise tavafı 7 Şavta tamamlamak farzdır. Aksi taktirde yapılan tavaf geçersiz olur. kabul olmaz.

Sizin İçin Önerdiğimiz Diğer Makaleler

 KAYNAKLAR

(*):İbn Mâce, Sünen, Menasik, 2946

(**):bn Mâce, Sünen, Menasik, Had. No. 1950; Ayrıca Bkz. Malik, 364: Müslim, 1263; Buharî, 25/63; Müslim, 1261

 Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12 - 0532 111 22 01

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0532 111 22 01

 

 

 
Diyanet logoTursab logo