Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

İhram Nedir? | İhram Ne Demek? | Marka Tur

   İhram Nedir. İhram Ne Demek


    İhram Nedir ? İhram lügavi olarak Haram kılmak mânâsına gelir. Kişinin sair zamanlarda yapması yasak olmayan bazı iş ve davranışları UMRE ve Hac mevsiminde, UMRE ve hac zamanında belli bir müddet, belli bir süre içerisinde kendine haram kılmasına, yasak kılmasına İhrama Girme denir.
   Bu süreç Niyetle başlar UMREye niyet veya hacca niyet ile başlar ve insan bu şekilde ihrama girer. 

    İhrama Girmek dünyadan Manen soyunup bütün insanlar eşit olmasının manasını ifade eder

Fakir zengin, zenzi beyaz, Arap ,Acem ,Türk herkesin eşitliğini ve Cenabı Hakk'ın huzurunda eşit olduğunu bildirir bir ifadedir.

   2 basit elbise ile, ikisi de herkesin eşit olduğunu bildirir.
İhram Nedir?

İhram Nedir. İhram Ne Demek.?

    İhram niyetle başlar. Kısa bir müddet helali haram eder, insanın manevi terbiye eder, 2 beyaz örtünün üzerimize örtünmesi ile aczimizi bize bildirir

İhram Ne Demek ? İhram Nedir ?

    İhram UMRE ve hac esnasında , ziyaret yapan mümin erkeklerin giymesi farz olan ve iki parça havludan ibaret, dikişi olmayan beyaz örtüdür, kadınların elbisesi onların İhramlarıdır.

İhram Ne Demek ? İhram Nedir ?

    İhram haram kılmak demektir.
Hac ve UMREye niyet eden mümin erkek ve kadınlar evvela ihrama girmelidirler.

    İhrama girmek UMRE ve haccın şarttır. İhram bir müddet,  Hac veya UMRE müddetince belli başlı  helal ve mübah olan davranışların, hallerin o müddet içerisinde Haram kılınmasının ifadesidir.

     İhramın en mühim esası Evvela temizlik yapmak, gusül almak ve ona göre ihrama hazırlanmak.

    İhram sadece erkeklerin giydiği iki parça elbiseyi ifade eder. Bayanların elbiseleri kendi İhramlarıdır.

      Bayanlar ihram meselesinde bayan ihram ve uzun da anlattığımız noktaya bakabilirsiniz.
Bayanların ihramı kendi elbiselerdir ,dediğimiz gibi fakat sade olmadı, gösterişsiz olmalı.

    Erkekler İzar ve Rida denilen iki parça havludan ibaret ihrama girerler.;

   İzar göbek bölgesinden diz kapağına kadar örtmeye, Rida ise sırtını, göbeğin üst tarafını ve vücudun üst kısmına örtmeye yarayan parçasıdır.
Ridanın vücudu tutulabilmesi için, düşmemesi için Kemer bağlanabilir.

    Bu konuyu İhram kemeri bahsine bakabilirsiniz.
El ,ayak, yüz ve baş açık olmalı, terlikte önü açık arkası açık olmalı Bu ihram terliği konusunu ihram terliği mevzumuz da bakabilirsiniz.

   İhrama mikat sınırından önce girilmeli, İhramlı vaziyette mikat sınırından girilmeli. İhrama nerede girilir. İhrama ne zaman girilir mevzuuna bakılabilir.

   İhrama girmeden önce ihrama niyet edilir, bu konuyu ihrama niyet konusuna bakılabilir.
  İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılınır, bu konuyu İhram namazı konusunda inceleyebilirsiniz.

    İhrama Niyet konusunda ve telbiye mevzuuna bakılabilir.

    İhrama girdikten sonra belli başlı yasakları vardır Bu konuyu ihram yasakları mevzumuz da bakabilirsiniz.

    İhramın kuralları mevzunda , bazı ince mevzuu oradan inceleyebilirsiniz.Diyanet logoTursab logo