Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

İhram Ne Demek ? | İhram Nedir? | Beyazlara Bürün

#  İhram Ne Demek - İhram Nedir. #Bayanlar İhram meselesi # İhram Ne kadar sürer #Tavaf Ne Demek? #İhram ne demek - İhramlı iken avlanmak ne demek? #Mikat ne demek? #Şavt ne demek?

  İhram Ne Demek - İhram Nedir.


    İhram Ne demek? Din kültürü İhram, lügavi olarak Haram kılmak mânâsına gelir. Kişinin sair zamanlarda yapması yasak olmayan bazı iş ve davranışları Umre ve Hac mevsiminde, Umre ve Hac  ibadetlerini zamanında belli bir müddet, belli bir süre içerisinde kendine haram kılmasına, (İhram yasakları) yasak kılmasına İhrama Girme denir. 
   Bu süreç Niyetle başlar, Umreye niyet veya Hacca (Hacca ve Umreye) niyet ile başlar ve insan bu şekilde İhrama girer. 

    İhrama Girmek , ihramlı ne demek İhram nedir kısaca, Dünyadan Manen soyunup bütün insanlar eşit olmasının manasını ifade eder

Fakir zengin, zenzi beyaz, Arap ,Acem ,Türk herkesin eşitliğini ve Cenabı Hakk'ın huzurunda eşit olduğunu bildirir bir ifadedir.

   2 basit elbise ile, ikisi de herkesin eşit olduğunu bildirir.
İhram Nedir?

    İhram niyetle başlar. Kısa bir müddet helali haram eder, insanın manevi terbiye eder, 2 beyaz örtünün üzerimize örtünmesi ile aczimizi bize bildirir

 

    İhram Umre ve Hac esnasında , ziyaret yapan mümin erkeklerin giymesi farz olan ve iki parça havludan ibaret, dikişi olmayan beyaz örtüdür, kadınların elbisesi onların İhramlarıdır.

    İhram haram kılmak demektir. Din kültürü
Hac ve Umreye niyet eden mümin erkek ve kadınlar evvela İhrama girmelidirler.

    İhrama girmek Umre ve Haccın şarttır. İhram bir müddet,  Hac veya Umre müddetince belli başlı  helal ve mübah olan davranışların, hallerin o müddet içerisinde Haram kılınmasının ifadesidir.

     İhramın en mühim esası Evvela temizlik yapmak, gusül almak ve ona göre İhrama hazırlanmak.

    İhram sadece erkeklerin giydiği iki parça elbiseyi ifade eder. Bayanların elbiseleri kendi İhramlarıdır.
 

İhram ne demek - İhramlı Olmak Ne Demek ? - İhramlı Ne Demek
 

İihramlı ne demek , İslam'ın şeriatında İhrama girmek demek, yani bir takım hürmet ve onun (İhramlı olmanın) gerektirdiklerini kabullenmek demektir. yani Umreye ve Hacca niyetlenen kişi , başka vakitlerde mübah ve Helal olan fiilleri, davranışları Umre veya Hac Süreci içerisinde kendine Haram kılmasına İhrama girmek demektir , İhramlı olmak demektir.

Bayanlar İhram meselesi

 

Bayan İhram ve uzun da anlattığımız noktaya bakabilirsiniz.
Bayanların İhramı kendi elbiselerdir ,dediğimiz gibi fakat sade olmadı, gösterişsiz olmalı.

    Erkekler İzar ve Rida denilen iki parça havludan ibaret İhrama girerler.;

   İzar göbek bölgesinden diz kapağına kadar örtmeye, Rida ise sırtını, göbeğin üst tarafını ve vücudun üst kısmına örtmeye yarayan parçasıdır.
Ridanın vücudu tutulabilmesi için, düşmemesi için Kemer bağlanabilir.İhramlı iken ne demek?

......İhramlı iken demek yani İhrama bürünmüş anlamına gelmektedir Umre veya Hacca gitmek için 2 parça havluya bürünmüş ibadete niyet etmiş mânâsına gelir

 İhram Ne kadar sürer

 İhram Ne kadar sürer konusu  markatur sitesinin farklı makalelerinde işlenmiş olmakla beraber yine münasebet geldiği için tekrar kısadan İhram Ne kadar sürer mezuunu ifade edeceğiz .

 İhram Umre müddetince devam eder birkaç sınırından geçtikten sonra tavaf ve sa'y ibadetini tamamlayasıya kadar, tıraş oluncaya kadar İhramdan çıkamayız.

Hacda İhram Ne kadar sürer denildiği vakit  Hacta ,Arafat'a çıkılıp şeytanı taşlıyasaya kadar İhramdan çıkamayız. yaklaşık Hanefi mezhebinde 48 saat kadar Maliki ve diğer mezheplerde 72 saat ve daha üzeri  İhramdan çıkılmaz

Tavaf Ne Demek?

Tavaf ne demek, Başka makalelerimize bildirdiğimiz gibi Tavaf, Kabe etrafında 7 defa dönmekten ibarettir. saat yönüne ters bir vaziyette Kabe'nin etrafında huşu ve huzurla 7 yedi defa dönmenin adına tavaf denir.

İhram ne demek - İhramlı iken avlanmak ne demek?


.....Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hak müminleri Hac (İHRAMLI İKEN) esnasında onları imtihan edecek av hayvanlarının olacağından, Önlerine çıkabileceğinden bahseder. bundan çekilmelerini tavsiye (Ellerinizin ve mızraklarınızın yetişeceği bir av) buyurur, Onları bu hayvanları vurmama noktasında tembih eyler, aşırı gitmemeleri için acıklı bir azap ile tehdit eder. Maide suresinin 94 ayetine bakılabilir .

  95 ayette ise katiyen İhramdayken av öldürmemeyi emreder Eğer kasten öldürürse cezasının Verileceği  ve nasıl cezalandırılacağı ayet mealinde bahsedilir . Maide Suresi toplam 5 ayetten müracaat olunsun.
  96 ayette konunun devamı olarak İhramda olduğunuz vakit ve müddette kara avcılığının haram olduğu açıkça beyan edilmektedir . 96 ayette Deniz hayvanlarının avı ve yenilmesi caiz olduğunu bahseder sadece hüküm Kara avcılığı noktasındadır .

Mikat ne demek?

.......Mikat mescid-i Haram sınırları için çizilmiş manevi bir giriş noktasıdır. bu noktaya İhramla girmek farzdır. Umre ve Hacda ,Hacılar bu sınırdan geçtiklerinde İhramlıolmak mecburiyetindedirler. 

Şavt ne demek?

Şavt dönmek (Tavafta bir defa) demektir Kabe i Muazzama etrafında 7 defa dönmek Şavt diye tanımlanır. bir de Şavt, Merve ve Safa tepelerinde birer defa gitmenin adı olarak söylenmektedir. her bir gidişe bir şavt, her bir dönüşe bir ŞAVT diye söylenir

İhrama Niyet konusunda ve telbiye (lebbeyk allahümme lebbeyk) mevzuuna bakılabilir.

    Bu konuyu İhram kemeri bahsine bakabilirsiniz.
El ,ayak, yüz ve baş açık olmalı, terlikte önü açık arkası açık olmalı Bu İhram terliği konusunu İhram terliği mevzumuz da bakabilirsiniz.

   İhrama mikat sınırından önce girilmeli, İhramlı vaziyette mikat sınırından girilmeli. İhrama nerede girilir. İhrama ne zaman girilir mevzuuna bakılabilir.

   İhrama girmeden önce İhrama niyet edilir, bu konuyu İhrama niyet konusuna bakılabilir.
  İhrama girdikten sonra iki rekat namaz kılınır, bu konuyu İhram namazı konusunda inceleyebilirsiniz.

    İhrama Niyet konusunda ve telbiye mevzuuna bakılabilir.

    İhrama girdikten sonra belli başlı yasakları vardır Bu konuyu İhram yasakları mevzumuz da bakabilirsiniz.

    İhramın kuralları mevzunda , bazı ince mevzuu oradan inceleyebilirsiniz.Umre

       Umre,   her Müslüman tarafından Allah'ın ( Subhanahu Ve Ta'ala ) barışın habercisi olarak kabul edilmesi ve içindeki günahları, manevi kirleri temizlemek için , ve Rabbi ile  iletişim kurmak için aldığı güzel bir manevi yolculuktur . Bu yolculuğa çıkan her Umreci ve Hacı, diriliş gününde , yevm-i mahşerde ruhlarını, kalp zihinlerini ve bedenlerini geçmişte işlenen günahlardan arındırma yoluna gider.

satı 

Esasen, Umre Arapça Kutsal Kabe'ye (Beytullah) 'ziyaret' anlamına gelir ve yılın herhangi bir zamanında herkes tarafından yapılabilir; Mekke'ye zorunlu (Farz) bir ibadet olan Hac ise Umrenin  aksine, her yıl İslami takvim Zil Hicce ayının ilk 10 günü içinde yapılır.

 

Tüm yazılar
Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0532 310 20 50

 

 

 
Diyanet logoTursab logo