Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Sabır Duası - Peygamberimizin Sabır Duası

#Bu Gün Size Sabır Ve Rahatlama İle İlgili En Güzel Duaları Yazacağız. #Sabır Duası:  #Üzüntü İle Sabır İçin Bir Dua  #Zorluklara karşı sabır duası  #Sabır Duası 

Bu Gün Size Sabır Ve Rahatlama İle İlgili En Güzel Duaları Yazacağız.

    Dua , Müslümanın tüm dünyevi ve dini işlerinde silahlanması gereken silahlarından biri olduğundan, belaya karşı sabır .

 

Dua, İster sıkıntı ister keder olsun, insana musallat olan her şey için bir kurtuluş olarak kabul edilir.

  

     Dua, Müslüman insanı istediği şeye götürebilecek doğru yoldur. 

 

Sabır ve kurtuluşla ilgili en güzel dua arzu edilir, belaya sabır.

 

Kişi genellikle hayatın sıkıntılarına ve hayatını alt üst edecek şeylere maruz kalır ve bu tür konulara ayak uyduramaz. İnsan da hayatını kolaylıkla devam ettirebilmek için kaygılarından herhangi bir şekilde kurtulmayı arzular. 

 

Burada insan tevazu ve duâyı yalnız Allah'a, duâyı da ancak O'na Yalvaracaktır ki, başına gelen bu dertlere sabredebilsin. 

 

Nasıl ki insan dua ile onlardan kurtulmakla beraber Allah'ın büyüklüğünü hisseder ki bu da ona çokça dua Ettirir.

 

 Ayrıca şunu da okuyun: 
 

Felaket, ıstırap ve Sıkıntıların ortadan kaldırılması için Dua, İç huzuru ve endişenin giderilmesi için En gerekli şey bir duadır.

 

 Müslüman bir Insan için sabır ve teselli duasının önemi Müslüman insan, Allah'tan O'ndan başka bir kurtuluş ve sığınma olmadığını çok iyi bilir, bu nedenle bir kişi bir endişeye kapıldığında hemen Rabbine yönelir. 

 

  Ayrıca sabır duası insana güven verir ve Cenab-ı Allah onu sadece imtihan eder. Onu kendisine yaklaştırmak, ondan intikam almamak ve bu dua onun Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın yoludur.

 

 Hasta için ödül nedir? Müslüman, Allah'ın muradına eren imtihanlarda gösterdiği sabırla büyük ve büyük mükâfatı elde eder, tıpkı sabrın Allah'ın onların mükâfatını gözettiği kimse olması gibi.

 

 Cenab-ı Hak, “Yalnız sabredenlere mükâfatları hesapsız verilecektir” buyuruyor ve bu da sabrın belirli bir hesabı olmadığını, aksine Cenab-ı Hakk'ın cömertliği ve mükâfatı olduğunu teyit etmektedir. 

 

   Sabır, insanı bu dünyada ve ahirette Allah'ın rızkına kavuşturur, günahlardan ve Musibetlerden kurtarır. Ve ahiret ibâdetlerinin anahtarıdır, çünkü fitnelere sabreden kimse, ibâdete çok muktedirdir. 

 

Sabır ve teselli için en güzel dua makbul, belaya karşı sabır Sabır ve rahatlama için en güzel duaları ararken bulacağız kendimizi.

 

Sabır Duası 

Dua ile sabret, bahsi geçen birçok dua tarafından tavsiye edilir: 

 

   Allah'ım, acizliğimi, beceriksizliğimi ve insanlara karşı aşağılanmamı sana şikayet ediyorum, ey merhametlilerin en merhametlisi, sen zayıfların Rabbisin. 

 

   Ve sen benim Rabbimsin, beni kime emanet ediyorsun, ya da bana ait olan bir düşmana? 

 

   Karanlığın yükseldiği, dünya ve ahiret işlerinin sabit olduğu yüzünün nuruna sığınırım. 

  

   Allah'ım, benim için önemli olan her şeyden, dünya ve ahiret işlerinden bana sıkıntı ve lütuf ve bir çıkış yolu ihsan eyle ve saymadığım yerlerden bana İkramda bulun. 

 

   Günahımı bağışla, ümidimi sabit kıl ve onu Senden başka kimseden kes ki Senden başkasına ümidimi  Bağlamıyayım.

 

    Allah'ım, beni koru,  hadsiz nimetinle koru, ulaşmayan izzetinle beni koru 

 

Ve üzerimdeki kudretinle bana merhamet et. Sen benim emanetim ve ümidimsin, ey bitmeyen ihsan sahibi ve ey tükenmeyen azamet sahibisin. 

 

Ey Sönmeyen Nur'um, Senden her şerrin, şerrinden bana yetmeni, Senden acil bir af ve güzel bir sabır diler, her musibetten afiyet dilerim. 

 

   Allah'ım, senin Kudretinle içinde bulunduğum şeyi def ederim ve onun şerrinden sana sığınırım, ey merhametlilerin en merhametlisi. 

 

Sabır Duası: 

Allah'ım, sırrımı ve açıklığımı biliyorsun, özrümü kabul et, ihtiyacımı biliyorsun, dileğimi bana ver, nefsimi biliyorsun, günahlarımı bağışla. 

 

Ve kesin olarak eminiz ki, O'nun (Rabbimin) bana yazdıklarından başka başıma bir şey gelmeyeceğini biliyorum

 

 ey izzet ve izzet sahibi. Allah'ım, musibet çabasından, musibetin farkına varmaktan, kötü hükümden ve düşmanların gazabından sana sığınırım. 

 

Allah'ım, Senden cenneti ve beni ona yaklaştıran şeyleri söz ve amel bakımından diler ve ateşten Sana sığınırım. 

 

Ve sözde ve fiilde ona ne yaklaşırsa, benim için takdir olunan her hükmün hayır olmasını senden isterim. 

 

Allah'ım, kulunun ve Peygamberinin senden istediklerinin hayrını Senden diler, kulunun ve Peygamberinin sığındığı şeylerin şerrinden Sana sığınırım.

 

 Rabbim, beni hiç kimseye emanet etme, beni hiç kimseye döndürme ve beni güvenilen, güvenilen ve güvenilen herkesten esirge. 

 

O, tektir, tektir, ebedîdir, ortağı ve oğlu yoktur. 


 

Üzüntü İle Sabır İçin Bir Dua 

Rabbimiz üzerimize sabır yağdır ve bizi Müslüman olarak öldür. 

 

   Allah'tan başka ilah yoktur, Büyük Arş'ın Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur.

 

  Ey Allah'ım, ey sabreden, beni imtihan eden ve beni imtihan eden şeye karşı bana sabır ver, 

 

   ey merhametlilerin en merhametlisi, ey Allah'ım, lütfunun yok olmasından, azabının ansızın gelmesinden ve kötülüğün değişmesinden sana sığınırım.

 

     Ey Rabbim, ben senin kulunum, kulunun oğlu, cariyenin oğluyum. Kuran'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru ve göğsümün nuru yapmak zorundayım. 

 

   Allah'tan başka ilah yoktur, hükümdar, apaçık gerçek, Allah'tan başka ilah yoktur.

 

 Allah'tan başka ilah yoktur, bizim Rabbimiz ve atalarımızın Rabbidir. Ben zâlimlerdendim, Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur, hükümranlık O'nundur, hamd O'nadır, diridir ve ölmez. 

 

Hayır O'nun elindedir, kader O'nundur ve O, her şeye kadirdir. Ey yedi göğün Rabbi, büyük arşın Rabbi, bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım. 

 

 Sen ilksin, senden önce hiçbir şey yok ve sen sonsun ve senden sonra hiçbir şey yok Borçlarımızı ödemeye takat ver ve bizi fakirlikten kurtar. 

 

Zorluklara karşı sabır duası 

 Ey Rabbim, ben senin kulunum, kulunun oğlu, cariyenin oğluyum. Kendi adını verdiğin, Kitabında indirdiğin veya yarattıklarından herhangi birine öğrettiğin veya gayb ilminde muhafaza ettiğin her isimle Senden istiyorum. 

 

 Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru, hüznümü gideren, kaygımı gideren kıl.

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Ey her ıstırabın ve musibetin habercisi ve ey Nuh'un, İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın ve Muhammed (a.s.m.)'in koruyucusu, selam onların üzerine olsun. 

 

Allah'ım, derdi ağırlaşan, gücü zayıflayan, hileleri azalan kimsenin duasını, kaygılı, sıkıntılı, kaygılı boğulanların duasını senden niyaz ederim. 

   Allah'ım senin affını bekliyorum, ihsanını bekliyorum.Muhammed (a.s.m.)'e ve Muhammed (a.s.m.)'in ailesine rahmet et, bana lütufta bulun ve beni kendi halime bırakma. 

 

   Senden başka ilah yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur, Hakimdir, Cömerttir, Allah'tan başka ilah yoktur, Rahimdir, Rahimdir, göklerin ve yerin Rabbi Allah'tan başka ilah yoktur. 

 

 Ve Büyük Arş'ın Rabbi, ey Allah'ım, dünya ve ahiret tüm dış ve iç ihtiyaçlarımı Sana bildirdim. Rabbim, bana bir zarar dokundu ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. 


 

 Sabır ve rahatlama ile ilgili en güzel duanın sonucu arzu edilir, sıkıntı için sabır Mucizelere sabretmek, Allah'a imanın ve yakınlığın alametlerindendir, tıpkı 

 

Musibet insana Rabbini zikrettirir. Dolayısıyla bir kimse bir musibete uğrarsa, Allah'a sığınmaktan başka çaresi yoktur, çünkü O, bu musibeti kaldırmaya kadirdir ve Cenab-ı Hakk'tan da mükâfat ve rızık alır.Diyanet logoTursab logo