Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Zeytin Dağı - Kıyamet Tepesi - Kudüs'te Gezilecek Yerler - Kudüs Turu

#Zeytin Dağı - Kudüste Gezilecek Yerler - Kudüs Turu 

zeytin dağı - kudüs

Zeytin Dağı - Kudüste Gezilecek Yerler - Kudüs Turu 

Zeytin Dağı'na çıktığınızda nasıl bir manzaraya bakılır merak ediyorsanız, yukarıda yer alan resmi dikkatli bir şekilde inceleyebilirisiniz. Bu resim Zeytin Dağı'nın manazarasının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Kutsal şehir Kudüs neredeyse ayaklarınızın altındadır. 

kudüs kuş bakışı - zeytin dağından kudüs manzarası

Zeytin Dağı’ndan Kudüs şehrini kuş bakışı şekilde görmek mümkündür. Zeytin Dağı’ndan tam karşıya bakıldığında görülen 4 kilometrelik sur duvarıdır. Bu sur, güney istikametinde, kıble duvarına doğru yukarıya gider. Oradan arka taraftan geçer ve bu şekilde dikdörtgene yakın 4 kilometrelik bir Kudüs suru oluşturur. Kudüs surunda en önemli nokta muhabbet tepesi dediğimiz, bu kutsal alandaki Mescidi Aksa haremidir. 

 Zeytin Dağı’ndan bakıldığında görülen ağaçlık bölge, 144 dönümlük  haremi şeriftir. Bu alan için söylenen bazı rivayetler vardır. Burası Allah'ın Kabe - Mekke'den sonra, yer olarak yarattığı ikinci yer diye biliniyor. Efendimizin bir hadisi şerifinde de bu şekilde ifade ediliyor.

kubbetüs sahra - kubbetüs sahra önemi - kudüs

 Haremi Şerifin biraz ilerisinde göze çarpan ilk şey altın kubbeli Kubbet-üs Sahra’dır. Kubbetüs Sahra Emeviler  döneminde 691 yılında yapılmış, hemen önünde sol tarafta ise bugün Mescidi Aksa dediğimiz, eski isimleri Cuma mescidi yada  Cuma camisi olan mescit yapılmıştır. Onun bulunduğu alan yığma bir  tepedir ve bu tepenin güney kısmındaki duvarı Kral Herode yaptırmıştır. Yani İkinci Mabet döneminde yapılmıştır. Buranın yapılmasındaki amaç nedir? Amaç, burayı yığma tepe olduğu için korumaktır. Zeytin Dağı’ndan görülen bu alanlar, sur içerisindeki bu bölüm Doğu Kudüs'ü teşkil ediyor. 

Hemen arkasında Kubbet-üs Sahra’nın altın kubbesinin tam arkasında, ilerde gümüş renkli iki tane kubbe vardır. Burası da Kıyamet Kilisesi'dir. Bunun gerisinde, yarım dünya dedikleri kubbedir ki içerisinde altın mozaikte Hazreti İsa'nın hayatı anlatılmaktadır. 

Büyük kubbenin altında da onlara göre Hazreti İsa'nın, bize göre Yahuda'nın çarmıha gerildiği ve 40 saat  ya da 3 gün kadar gömülü olarak kaldığı Kutsal Mezar Kilisesi’nin ikinci kubbesi vardır. Onun altında bir mezarlık vardır. Kubbet-üs Sahra olan kurşun kubbeli yerin arka tarafında yani batı tarafında da Ağlama duvarı dediğimiz -Araplar “darul mebka” der-  bizim ise Burak Mescidi dediğimiz bölüm var. Bu  3 bölüm, üçgen halindedir ve üç kutsal dinin üç kutsal merkezi birbirine çok yakındır. 

Surların üst kısımda, güney tarafında külahlı bir yapı görülmektedir. Orada Kudüs'ü fetheden Davut Peygamberin kabri vardır. Aynı zamanda orası Hıristiyanlara göre  Hazreti İsa'nın son akşam yemeği yediği yerdir. (Bize göre Yahuda onlara göre Hazreti İsa) 

Kudüs çok güzel ve 3  din için kutsalların iç içe geçtiği bir yerdir. 3 din bütün büyük kutsallarını bu bölgeye bağlamıştır. 

Zeytin Dağı’nın alt kısmında 3 kilometrelik bir vadi, yeşil bir alan vardır. Yahudiler buraya Yehoşafat,Müslümanlar da buraya Cehennem vadisi diyorlar.

 Yahudilere ve Hıristiyanlara göre, daha çok Yahudilere göre sırat köprüsü burada kurulacak. Hatta bir  rivayete göre 2 tane sırat köprüsü olacak. Bu köprünün birisi kağıttan, birisi demirden olacak. Demirden olana  binenler aşağı cehenneme düşecekler, kağıttan olana binenler ise karşıya geçebilecekler. Yanı aldatıcı bir şey olacak. 

Yahudilere göre burası dünyanın gökyüzüne en yakın olduğu yerdir. Mesih, Zeytin dağına gelecek, Zeytin dağından sırattan karşıya geçecek. Mezarlıkların tam ortasında yüksekçe, kapatılmış 2  kapı vardır. O  kapıdan mesih geçecek. Önde bir kohen olacak. Onlara göre kohen İlyas aleyhisselamdır. İlyas Aleyhisselam önden gidecek, nereye gidecek? Altın kubbeli Kubbetü's Sahra'ya. Peki, Kubbetüs Sahra ne demek? Kubbetüs sahra  kutsal kaya demektir. Kaya kubbesi veya  kutsal kaya peygamberimizin miraca yükseldiği yerdir. Yahudilerin krallık merkezi burasıdır. Yani orada bir taht olacak, Mesih gelecek o tahta oturacak. Yahudilere göre kıyametten sonraki hayatta burada olacak. Bu vadi böyle anlatılıyor.

İslami kaynaklarda da, bazı diğer  kaynaklarda da buranın kıyametin kopacağı alan olduğu şeklinde rivayetler vardır. Bu surların önünde kabirler vardır, onlar da Müslüman kabirleridir. Bu Müslüman kabirlerinin içerisinde iki  tane sahabe kabri vardır. Aslında burada 40 kadar sahabenin şehit düştüğü, kabirlerinin burada olduğu söyleniyor ama iki  tanesinin kabri bellidir, 

Diyorlar ki bu kapıdan Yahudilerin kıyamete kadar geçmemesi lazım. Geçerlerse ölürler. Nitekim Osmanlı zamanında, 1516 yılının sonlarında, ilk defa burayı fethede Yavuz Sultan Selim buraya geldiği zaman bu kapıdan girdikten 3 yıl sonra kendisi vefat etti. Kendisi ile beraber giren Yahudiler de hemen vefat ettiler. Onun için bu kapıdan kıyametten önce  giren ölür diyorlar ve bu kapı kapatılmış. 

Aslında bu kapıyı kapatan Selahattin Eyyubdir,  sebebi nedir? Kudüs'ün bütün işgalleri, bütün fetihleri, bütün saldırıları hep buradan yapılmış. O kapı açık olduğu için buradan girilmiştir. Hatta size şunu söyleyeyim, Hazreti Ömer de burayı feth ederken, Hazreti ömer'in orduları burada konuşlanmıştır. Selahattin Eyyubi’nin  orduları  burada konuşlanmıştır. Haçlılar burada konuşlanmıştır. Ondan sonra buradan giriş yapmışlardır.

kudüs turu - yahudi mezarlığı

 Yahudiler,  mezarlarını buraya (Zeytin Dağının eteklerine) yaptılar çünkü gökyüzüne en yakın olan yerin ve kıyamette buradan kalkanlar ilk defa cennete gideceğine inandılar. Onun için bu mezarlıklar çok pahalıdır. Burada eski israil Başbakanı Menahem Begin, Robert Maxwell ve aşağı tarafta Zekeriya peygamberin kabri ve Süleyman peygamberin oğlu Abşolom gibi çok önemli şahsiyetler vardır. Mesela Amerika'da yaşayan  çok zengin bir Yahudi buraya gömülmeyi vasiyet ediyor çünkü buraya gömüldüğü zaman cennete ilk girecek kişiler olacaklarını düşündükleri - buna inandıkları için bu yeri tercih ediyorlar. O yüzden de burada mezarlıklar çok pahalıdır. Bu mezarların üzerinde  olan taşlar ise bu mezarları ziyaret edenler sayısıncadır. Mesela ben ziyaret ettiysem, oraya bir taş koyuyorum. 

 

rus kilisesi - kudüs

Arka taraf ise Batı Kudüstür ve daha arka tarafta batı Şeriadır. Ramallah yani Filistin'in başkenti olarak bilinen Ramallah'ta bu sağ taraftadır. Sağda, sarı kubbeli soğan başlı yer Rus Kilisesidir. 1886'da yapılmış, 1888’den beri de açıktır. Üçüncü Aleksandra'nın annesi Maria Meryem Aleksandrov adına yaptırdığı  bir kilisedir. Zeytin Dağı’ndan Kudüsü kuşbakışı görmek mümkün olsa da, her yer detaylı olarak fark edilemez. 
 

Karşı tarafta ise bu surların en önemli kapısı ve Babül Esbab, kavimler kapısı (Aslanlı Kapı) vardır. Dört tane mahalleden oluşur. Birincisi Müslüman mahallesi özellikle Mescid Aksa ve çevresidir. Müslüman mahallesinin, eski Kudüs’ün toplam nüfusu 24000’dir. Bu bölgede yaşayan 15000 Müslüman ve 7000 Yahudi,  2000 tane de Hristiyan vardır. Bu 4 kilometrelik görmüş olduğunuz alan Yahudi, Hristiyan, Müslüman ve Ermeni mahallesinden oluşuyor.

Kudüs, hem tarihi hem de dini anlamda önemli olan birçok noktası ile gerçekten görülmeye değerdir. İlk Kıblemiz Mescidi Aksa  ve diğer kutsal mekanları Kudüs Turları ile ziyaret edebilirsiniz. 

Marka Turizm Kudüs Turu Fiyatları ve Tarihleri ile ilgili daha detaylı bilgi alabileceğiniz  "Kudüs Turları - Kudüs Tur Fiyatları 2022"  sayfasını inceleyebilirsiniz. 

Ayrıca Kudüs Turu Kaydı ve Tur Programı ile bilgi almak için de Kudüs Turu Kaydı- Sık Sorulanlar- 3 Gece 4 Gün Kudüs Turu Programı sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Kudüs Turu, Hac veya Umre ile ilgili tüm sorularınız için Marka Tur'u 0533 333 33 31 veya 444 44 12 numaralarından haftanın her günü arayabilirsiniz. Diyanet logoTursab logo