Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Mekke Civarındaki Ziyaret Yerleri

Mekke Civarındaki Ziyaret Yerleri

Mekke Civarındaki Ziyaretleri

Aşağıda gelecek olan ziyaret yerleri hac ve umre ibadetinin bir gereği değildir. Şayet herhangi bir sebeple yapılamazsa, hac ve umre ibadetinde bir noksanlık olmaz. Eğer şartlar müsait olursa, bu ziyaret yerleri bazı hadiselere sahne olduğu için ibret almak, tefekkür etmek için, alimlerimiz ziyaret edilebilir demişler.

1-Ebu Kubeys Dağı

Kâbe'nin güneyinde, Safa tepesinin devamında Mekke'nin içindeki dağların en yükseğidir. İbrahim (Asm) bütün insanları bu tepeden dört yana dönerek hacca davet etmiştir. Bilâl-i Habeşi Mekke'de olduğu zamanlarda buradan ezan okuduğu ve evinin de burada olduğu rivayet edilir. Resul-ü Ekrem'in Ayı ikiye bölme mucizesi burada olmuştur. Bilâl-i Habeşi Mescid'i vardı, yakın zamana kadar ziyaret edilen bu mescid, Kraliyetin yaptığı sarayın bahçesinde kaldığı için, şimdi her zaman ziyaret edilemiyor. Kıraliyetin saray hudutları içinde koruma altında.

2-Cin Mescidi

Cennet-ül Muallâ Mezarlığının yakınında bulunmaktadır. Resul-ü Ekrem'in Taif dönüşünde bir grup cinle burada görüştüğü ve Cin suresinin burada indiği rivayet olunur.

3-Cennet-ül Muallâ Mezarlığı

Merve kapısının çıkışındaki, Şami'ye tarafına giderken “Suk-u Selimiyye” denilen kapalı çarşıdan yürünürse çarşının bittiği yerden takriben ikiyüz metre ileride mezarlığa giriş kapıları görünür.

Buranın üst kısmında Hz  Hatice validemiz ve pek çok sahabe yatmaktadır. Burada özel yaptırılmış mezarlara hala cenazeler defnedilmektedir. Biraz ileride Cenaze Defin Müdürlüğü nezaretinde, cenezeler yıkanır, kefenlenir, genelde namaz için Harem'e getirilir. Namazı kılındıktan sonra tekrar getirilip Cennet-ül Muallâ'ya defnedilir.

4-Cebel-i Nur -Hıra- Dağı

Resul-ü Ekrem (Asm) peygamber olmadan önce zaman zaman Mekke'den ayrılarak halktan uzak, yalnız kalmak için inzivaya çekildiği civarın en yüksek ve herkesin çıkamayacağı yalın kayalık olan bir dağdır.

Resul-ü Ekrem'e (Asm) Cebrail (Asm) bu mübarek dağın tepesindeki kayanın dibinde ilk ayetleri indirmiştir. Resul-ü Ekrem (Asm) da Cenab-ı Hak'tan gelen ilk ayetleri Cebrail (Asm) dan bu mübarek dağın tepesinde almıştır.

Burası birkaç kayanın yanyana gelmesiyle meydana gelen küçük bir mağaradır. Doğu ve batıdan güneşin görülebileceği bir yerdedir. Burada üç kişi yan yana namaz kılabilir. Kendine güvenenler, çıkıp ziyaret edebilirler.

5-Cebel-i Sevr

Mekke'den Arafat'a giden yolun üstünde zehirli yılanlarıyla meşhur bir dağdır. Resul-ü Ekrem (Asm)'ın Mekke'den Medine'ye hicret ederken izini kaybetmek ve müşriklerin şerrinden kurtulmak için Ebu Bekir (Rd) ile beraber üç gün kadar gizlendikleri bir dağdır. Akılları durduran mucizelere sahne olmuştur. Çıkışı dik ve zordur. Arzu edenler ve kendine güvenenler gidip çıkabilirler. Tefekkür için ziyaret edilebilir.

6-Nemire Mescidi

Arafat vadisinin batı kısmındadır. Bir diğer adı da Mescid-i İbrahim'dir. Burada Arefe günü hacılar Arafat'ta iken “Hac Emiri” olan devlet temsilci si tarafından, hacla ilgili hutbe okunur.

Öğle vaktinde, öğle ve ikindi namazları cem edilerek ardı ardına cemaatle kılınır. -Çadırlarda cemâatle veye ferdi olarak cem-ü takdim yapılabilir. Nemire Mescidinin güney kısmı, vakfe hudutları dışında kalmaktadır. Vakfe'nin Cebel-i Rahme'nin yakınlarında yapılması daha efdaldir. Arafat sınırları içinde her yerde vakfe yapılabilir.

7-Cebel-i Rahme

Arafat vadisinde en yüksek olan tepedir. Tarih kitaplarındaki rivayetlerde Cennet'ten, yer yüzüne inen Hz Adem ile Hz Havva, bazı rivayetlere göre üç yüz senelik ayrılıktan sonra bu tepede buluşmuşlar.

Kader-i ilâhi onları, tepenin üzerinde “Beyaz Sütunun” olduğu yerde karşılaştırıyor. Bu buluşma, arafe günü öğleden sonra vakfe vaktine raslamıştır.

Resul-ü Ekrem (Asm) vedâ hutbesini arafe günü, bu tepenin eteklerinde, devesinin üzerinde okumuştur.

8-Meş'aril Haram

Müzdelife'de bir Mescid'tir. Eğer şartlar müsait ise, hacıların bu mescid civarında Müzdelife vakfelerini yapmaları efdaldır. Kur'an-ı Kerim'de “Meş'aril Haram yanında Allahı zikrediniz.” buyrulmaktadır. Bakara S., .198

9-Mina

Mekke ile Müzdelife arasında, takriben Mekke'ye beş km. mesafede olup, Mina çıkışında iki dağın arasında uzunca bir vadidir. Mekke'ye ve büyük şeytana yakın bir yerdir.

Şeytan ilk defa birinci cemre yerinde, ikinci defa orta cemre yerinde, üçüncü defa büyük cemre yerinde Hz İbrahim'in karşısına çıkıp, yaptığı işin doğru olmadığını söyleyerek ikna etmeye çalışır. Her defasında da muvaffak olamaz, Hz İbrahim'in taşlarına hedef olur.

Mina; Müslümanın şeytanla yapılan mücadelesinde, şeytanın en çok perişan ve rezil olarak mağlup olduğu yerdir. Mina'da üç yerde hacıların Allah-u Teâlâ'ya sığınarak attıkları taşlarla mel'un şeytan kahrolur.

10-Mescid-i Havf

Birinci Cemrenin -küçük şeytanın- güneyinde bulunan bir mesciddir. Resul-ü Ekrem bu mescid'in bulunduğu yere hacca geldiğinde çadır kurup istirahat etmiştir. Rivayetlere göre Hz İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmek için getirdiği yerler de buralardır.

11-Akabe biatlarının yapıldığı yer

Çemret-ül Akabe'den Mekke'ye doğru giderken sağ tarafta küçük bir dağın eteğinde gizlenmeye müsait bir boğazda üstü açık bir mesciddir. Hac ve umreye gelenler ziyaret ederler.

Birinci Akabe Biatı

Medine'den panayır için gelen heyetle, Resul-ü Ekrem burada görüşmüştür. Bu anlaşmaya “Birinci Akabe Biatı” denir

İkinci Akabe Biatı

İkinci sene Medine'den gelen hey'etle aynı yerde “İkinci Akabe Biatı” yapılmıştır.

 Umre

       Umre,   her Müslüman tarafından Allah'ın ( Subhanahu Ve Ta'ala ) barışın habercisi olarak kabul edilmesi ve içindeki günahları, manevi kirleri temizlemek için , ve Rabbi ile  iletişim kurmak için aldığı güzel bir manevi yolculuktur . Bu yolculuğa çıkan her Umreci ve Hacı, diriliş gününde , yevm-i mahşerde ruhlarını, kalp zihinlerini ve bedenlerini geçmişte işlenen günahlardan arındırma yoluna gider.
    Esasen, Umre Arapça Kutsal Kabe'ye (Beytullah) 'ziyaret' anlamına gelir ve yılın herhangi bir zamanında herkes tarafından yapılabilir; Mekke'ye zorunlu (Farz) bir ibadet olan Hac ise Umrenin  aksine, her yıl İslami takvim Zil Hicce ayının ilk 10 günü içinde yapılır.

Tüm yazılar
Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0552 310 20 50

 

 

 
Diyanet logoTursab logo