Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
Hemen ARA!
arka plan

HAC NEDİR | HAC NE DEMEK ? | MARKA TUR

HAC NEDİR KISACA ?

    Hac, Müminler tarafından kutsal kabul edilen Kabe'yi belli zaman aralığında (Kurban bayramı arefesi) Ziyaret etmekten ibarettir.

HAC NEDİR ? LÜGAVİ TABİRİ ?

    İbranicede Hac, bir şeyin etrafında dönmek,  dolanmak, halk oyunu gibi ifadelerle bildiriler.
İstılahi tabiri belirlenmiş zaman aralıklarında Arafat ve Müzdelife ve Mina ve Kabe'yi ziyaret etmek ve belli ibadetleri yerine getirmekten ibarettir.

HAC NEDİR | HAC NE DEMEK ?

      Hac, İslam'ın en mühim kurallarından,  farzlarındandır. İslamın Şartlarından olan Hac Kabe ve civarını ziyaret etmek , usule uygun ve zamana uygun şartlarda gerekli Hac menasikinin yerine getirmek İbadetine Hac denir.

HAC NE DEMEK | HAC NEDİR ?

     Cenabı Hak tarafından emredilen bazı süreç ve zaman aralığında Allah'ın beyti kabul edilen Kabe'yi ve civarını ziyaret etmek, Ve Beyt'in (Kabe) civarında Haccın şartlarını yerine getirmek
Bu mevsimde Kutsi mekan addedilen Arafat'a çıkmak bir gündüz orada bulunmak.
    
HAC NASIL YAPILIR ?

    Hac için evvela İhrama girmek, sonrasında Kabe'yi ziyaret etmek ve Tavaf etmek ve Arefe gününde Arafat'ta bulunup Vakfe yapmak,
Ve sonrasında mina'da şeytan taşlamak, ve kurbanlarımızın kesilmesi, saçlarımızın traşı, en sonundada Farz olan Hac tavafını (ziyaret tavafı) Eda etmek.

     HACCIN NİÇİN YAPILIR ?
     Haccın farz olmasınin Esası Cenabı Hakk'ın Emridir. Peygamberimiz'in yaptığı usulüdür.
Rabbimiz Haccı emrettiği için Kurban Bayramı Mevsimi'nde Kabe ziyaret edilip, gerekli Hac menasiki Eda edilir.

     HAC KİMLERE FARZDIR?
     Gücü ve imkanı olan, Zengin ve varlıklı olan, Sağlık Sıhhati yerinde olan bütün müslümanların Hac yapması Farzdır.
Hacım farz olmasında şunlara bakılır.
   * Sağlık ve sıhhat sahibi olmak.
   * Yol emniyeti bulmak
   * Akıl baliğ olmak
    * Maddi imkan olarak Haccı karşılayabilmek, Hac zengine farzdır.Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.