Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Umre Sünnet Mi | Umre Farz Mıdır, Sünnet Midir | Umre Vacip Mi Sünnet Mi | Marka Turizm

Merhaba

Bugün Herkesin Ciddi Manada Merak Ettiği UMRE Sünnet Mi? UMRE İbadeti Vacip Mi? Sünnet Mi? UMRE Farz Mıdır? , Vacip Midir? Sünnet Midir Olan Meselelere Hadislerin Işığında Bakmaya Çalışacağız.

   UMRE, Ömürde bir defa Müslümanın yapması Hanefi ve Maliki mezhebine göre Müekked Sünnetlerdendir.  Şafi ve Hanbeli mezhebine göre ise Farzdır.

    Bazı Hanefi alimleri UMRE'nin kurban ve fıtır sadakası, Vitir Vacip namazı gibi Vacip olduğu kanaatleri de vardır.

Umre Sünnet Mi - Umre Farz Mı?

   UMRE'nin Hükmü,  UMRE Sünnet Midir Vacip Midir?

    UMRE'nin hükmü konusundaki ihtilaf ise Kur'an'da Bakara suresinde geçtiği üzere "Haccı ve UMREyi Allah için tamamlayın" ayeti farklı yorumları ortaya çıkartmaktadır.

    Yukarıda beyan ettiğimiz ayetin mealini hususunda İmamı Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel UMRE'nin Farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır.
  
    UMRE'nin Farz olduğuna dair kanaatleri şu rivayette tetiklemektedir.

   Hz Aişe radıyallahu anh Rasulullaha sormuş ki
"Ey Allah'ın Elçisi kadınların Cihat yapması Farz mıdır."
   
    Peygamberimiz Buyurmuşlar ki -Evet onlar için "Savaş bulunmayan Cihat yani Hac ve UMRE Farzdır " - buyurmuşlardır.

   "UMRE küçük Hacdır" Hadiside UMREnin Farz olduğuna dair kanaat verdirmiştir.

     UMRE'nin Farz olmadığı, UMRE'nin Sünnet olduğuna dair ayetler ve rivayetler

     "Gücü yetenlerin Hac yapması Allah'ın kulları üzerine bir haktır" Ali İmran suresi burada Haccı nazara verip UMRE'nin Farz olmadığı kanaati hasıl olmuştur.

     Yine bir Hadisi Şerif'te "Hac Farzdır, UMRE nafile bir ibadettir" buyurmuşlardır.

    Bir Sahabe Peygamberimize sorar
Ey Allah'ın elçisi UMRE Farz mıdır?.

    Peygamberimiz şöyle buyurur "Hayır, UMRE yapmak senin için daha hayırlıdır"Diyanet logoTursab logo