Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Umre Nasıl Yapılır Bayan - Sıhhatli Bir Umre

#Umre Nasıl Yapılır? #1- Bayanlara Özel Hallerinde Umre İbadeti Nasıl Yapılabilir? #2- Kadınların Adet Halinde Mekke-İ Mükerreme'de Adet Halini Geciktirici İlaç Kullanabilirmi? #3- Adet Halinde Bir Bayan Bu Özel Halinden Dolayı Eğer Mikattan,  İhrama Niyet Etmeden Kâbe’ye Gelse, Mekke'ye Girse Nasıl Yapması Gerekir? #4- Bayanlarda Umre Ve Hac İbadeti Sırasında Özel Halleri Adet Hallerini Geciktiren Veya Öne Alan İlaçlar Dinen Mahsuru Var Mı? Caiz Mi? #5- Bir Bayanın Özel Hali, Adetli Hali Üzerine Nafile Tavaf Yapabilir Mi? #6- Adeti (Özel Hali) Bitip Say Yapmadan Başından Tıraş Olursa Uygun Mu? #7- Umrede Adet Geciktirici İlaçlar Etkisi Sonrası Akıntı Gelirse Bunun Hükmü Nedir? #8- Kadınlar Özel Hallerinde Adetliyken Medine-İ Münevvere Mescidi ‘ne Ve Mescid-İ Harama Girebilir Mi? #9- Menopoza Giren Kadınların Umreleri Nasıl Olur? Gelen Kan Veya Akıntılar İbadetine Engel Olur Mu? #10- Umre Ve Hacda Medine'de Veya Mekke'de Bulunan Eşlerin Cinsel İlişki Durumları Nasıl Olur Hükmü Nedir? #11- Bir Bayanın Mahremi Yoksa Umre Veya Hacca Gitmesi Uygun Mu? Mahremsiz Bir Bayan Umre Ve Hac Yapabilir Mi? #12- Umresini Tamamlayan Bir Bayan İhramdan Çıktığında Ne Kadar Saç Kesebilir. #13- Bir Bayan İhramlıyken Umredeyken Elbise Değiştirebilir Mi? Duş Alabilir Mi? Yıkanabilir Mi? #14- İhramlı Olan Biri İhramdayken, İhramdan Çıkacak Umresini Tamamlamış Başka Birisini Tıraş Edebilir Mi?

 

        Hicri aylardan Zilhicce ayının 9 ile 13 günleri olan 5 gün haricinde yani Hac sürecinin haricinde senenin her günü Umre yapılabilir. Umrenin Vaciplerinden ve esaslarından olan Tavaf ve Say yapmak olmazsa olmazımızdır. Bilindiği üzere Umre sonunda saçlarımızı kısaltmak veya kazımak Vaciptir fakat Peygamberimiz Umrenin sonunda saçı kazımayı daha eftal görmüştür. İhrama girme konusu ise havaalanında ihrama girmek gayet kolay olacaktır. Türkiye'nin bütün havaalanlarında ihrama girmek için hazırlanmış özel yerler vardır. Bayanlar ise Umre için ihram giymeye mecbur değiller, normal kıyafetleri onların ihramları olarak değerlendirilir.

        Uçakta Cidde'ye uçuyor ise mikat alanına yaklaştığımızda Umreye niyet edebiliriz. Eğer Medine'yi Münevvere ‘ye gidiyor ise Medine ziyaretlerimizin sonunda zul-huleyfe denilen bir mescit ve mikat mahallinden ihrama gireceğiz ve oradan telbiye ve tekbirler ile Mekke'ye hareket edeceğiz. Zulhuleyfe Medine'ye yakın bir noktada olup Resulullah aleyhisselatu vesselam bu mescidde ihrama girmiştir ve bu yüzden orada ihrama girmek sünnettir. Umre Nasıl Yapılır

        Teşriklerle, telbiyelerle, tekbirlerle Mekke’yi Muazzama ‘ya Resulullah'ın selam kapısından girdiği gibi gireceğiz veya oradan girmeye çalışacağız. Kâbe-i Muazzama ilk görmek kâinattaki her lezzetin üstündedir. Bol dualar ve salavatlar getirmeliyiz. Tavafa ilk başlarken niyet etmemiz lazım Kabe'nin etrafında 7 defa dönmeye niyet edeceğiz Hacer-ül esved hizasından başlayıp"Ya Rab senin rızan için niyet ettim" Umrenin Tavafını yapıyorum diye niyetimiz de başlarız ihramlı olduğumuz için erkekler Tavaf boyunca sağ omuzlarını açmalıdırlar. Bu bir sünnettir.

        Hacer-ül Esvet hizasından başlanıp selam vererek ve bismillahi allahu ekber deyip sağ avuç içimizi öperek Hacer-ül Esvet’i öpmüş gibi olacağız. Tavaf bittikten sonra erkekler omuzlarına örterler ve Tavafını tamamlayan her mümin iki rekat dava Tavaf namazı kılar.

Umre Nasıl Yapılır?

        Umre Tavaf ve Say'dan ve tıraş olmaktan ibaret bir ibadettir. Tavafımız Kabe-i Muazzamanın Hacer-ül esved köşesinden başlar ve tekrar Hacer-ül esved köşesinde biter. Buna şavt denir. Ve Tavaf  ise7 defa şavttan ibarettir. Say ibadeti Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine hızlı adımlarla yürümeye denir. Bu gidip gelme işlemi 7 kere yapılır. Hızlı adımlarla yürürken aynı zamanda zikir ve dua etmemiz gerekir. Ve 7 kere Safa ve Merve tepesine gidip geldikten sonra Say ibadetini tamamlamış oluruz. Safa ve Merve tepesine gidip gelirken Kabe-i Muazzama'ya kalbimizi döndürerek hep dualar salavatlar ibadetler yapalım.

 

1- Bayanlara Özel Hallerinde Umre İbadeti Nasıl Yapılabilir?

-Kadınlarda özel hal Allah'ın bir nimetidir fakat kadının bu özel hali mani olmaz kadının özel hali bile olsa bir mikat sınırını geçerek ihrama girmesi gerekir. Kadının adet hali bitince ihram yasaklarına dikkat eder sonra bitiminde gusül abdesti alır. Gusül abdest aldıktan sonra Tavafını ve diğer Say ibadetini yapar saçından bir miktar keserek Umresini tamamlar ve ihramdan çıkar.

 

2- Kadınların Adet Halinde Mekke-İ Mükerreme'de Adet Halini Geciktirici İlaç Kullanabilirmi?

-Evet, kadınlar doktor kontrolü altında sağlığına zarar vermeyecek ise adet geciktirici ilaç kullanılmasında dinen hiçbir sakınca yoktur

 

3- Adet Halinde Bir Bayan Bu Özel Halinden Dolayı Eğer Mikattan,  İhrama Niyet Etmeden Kâbe’ye Gelse, Mekke'ye Girse Nasıl Yapması Gerekir?

-Bir bayan adetli halde mazeretsiz veya mazeretli olarak herhangi bir kanama halinde ihrama girmeden, niyet etmeden Mekkeye giriş yaparsa tekrardan ihrama girmesi Vaciptir. Şayet tekrar mikat sınırına gitmeyip bulunduğu yerde Hac ve Umre vazifesi tamamlarsa bu bayana kurban cezası (bir koyun veya keçi kesmesi) yani dem cezası gerekir.

 

4- Bayanlarda Umre Ve Hac İbadeti Sırasında Özel Halleri Adet Hallerini Geciktiren Veya Öne Alan İlaçlar Dinen Mahsuru Var Mı? Caiz Mi?

-Umre Hac sürecinde bayanların özel hali olursa doktor tavsiyeside varsa dinen ilaç kullanmanın sakıncası yoktur. Adet geciktirici ilaçların tıbben zararıni nazara almak gerek.

 

5- Bir Bayanın Özel Hali, Adetli Hali Üzerine Nafile Tavaf Yapabilir Mi?

-Tavafın abdest ile yapılması Vaciptir. Eğer bir bayan özel hali üzerine bir Tavaf yaparsa bu Tavafın iadesi gerekiyor. Şayet hayızlı Halinde yapılan Tavafta iade olmazsa O bayan için kurban gerektirir.

 

6- Adeti (Özel Hali) Bitip Say Yapmadan Başından Tıraş Olursa Uygun Mu?

-Eğer o bayan adet hali bitip Tavafını yapmış fakat Sayı yapmamışsa ve Say yapmadan tıraş olmuşsa dem cezası, kurban cezası gerektirir.

 

7- Umrede Adet Geciktirici İlaçlar Etkisi Sonrası Akıntı Gelirse Bunun Hükmü Nedir?

-Kadınlar için özel haller adet kanaması için kullanılan Bu ilaçlar çözüm olmayabiliyor. Kullanılan Bu ilaçlar adet kanaması öncesi veya sonrası olmasına sebebiyet verebilir. Bunun için adet kanamasını kesen bu ilaçlara bağlı olarak akan kanın kanaması kabul edilmektedir. Eğer kan devam ederse Umresi olmaz kanın kesilmesinin beklemesi gerekiyor.

 

8- Kadınlar Özel Hallerinde Adetliyken Medine-İ Münevvere Mescidi ‘ne Ve Mescid-İ Harama Girebilir Mi?

-Diyanet işleri başkanlığının 2009/116 fetvasında şöyle özetlemektedir. Bir kadın adetliyken mescitleri girmesi İslam âlimlerin çoğu tarafından  caiz görülmemiştir Fakat bir kısım alimler ise caiz görebilmektedir. Bu alimlerin görüşüne göre mescitte namaz kılamaz ama zikir dua gibi şeylerle meşgul olabilir. Bu tarzda mescid-i haram'a ve Mescidi nebevi ‘ye girebilir.

 

9- Menopoza Giren Kadınların Umreleri Nasıl Olur? Gelen Kan Veya Akıntılar İbadetine Engel Olur Mu?

-Eğer bir bayan menopoz dönemine girmişse görülen kan özür kanı olup ibadetine engel olmaz.

 

10- Umre Ve Hacda Medine'de Veya Mekke'de Bulunan Eşlerin Cinsel İlişki Durumları Nasıl Olur Hükmü Nedir?

-Umre ve hacda Medine'de veya Mekke'de bulunan aileler eğer ihramda değillerse cinsel ilişkilerinde dinen mahsuru yoktur.

 

11- Bir Bayanın Mahremi Yoksa Umre Veya Hacca Gitmesi Uygun Mu? Mahremsiz Bir Bayan Umre Ve Hac Yapabilir Mi?

-Namus, mal, yol güvenliği ve can güvenliği sağlandıktan sonra bir bayanın tek başına Umre ve hac ibadetini yapmasında hiçbir mahsur yoktur.

 

12- Umresini Tamamlayan Bir Bayan İhramdan Çıktığında Ne Kadar Saç Kesebilir.

-İhramdan Umre‘den, çıkan bir bayan bir tutam saç ucundan keserek ihramdan çıkabilir.

 

13- Bir Bayan İhramlıyken Umredeyken Elbise Değiştirebilir Mi? Duş Alabilir Mi? Yıkanabilir Mi?

-İhramın yasaklarının olan kokulu sabun kullanmamak şartıyla bir bayan duş alabilir ve elbise değiştirebilir. Bunda dinen bir sakınca yoktur.

 

14- İhramlı Olan Biri İhramdayken, İhramdan Çıkacak Umresini Tamamlamış Başka Birisini Tıraş Edebilir Mi?

-Bir kimse ihramdayken başka birisine tıraş edebilir. Bunda dinen bir mahsur yoktur ve ceza gerekmez.

 

      Umrede ihram kıyafeti erkekler için rida ve izar denilen 2 parça ihram örtüsüdür. Erkekler iç çamaşırları dahil bütün kıyafetlerini çıkarır. Bu 2 parça ihram kıyafetine bürünürler. Erkeklerin başları açık, çorap ve ayakkabılarını çıkarırlar. Ayaklarına ise terlik ve onun gibi şeyler giyerler. Umrede bayan kıyafeti ise normal kıyafetleridir ve kıyafetlerini değiştirmezler. Bayanlar eldiven ayakkabı ve çorap giyebilirler, yüzlerini açık bırakırlar ve başlarını örterler. Bayanların Umre kıyafetleri, ihramları kendi elbiseleridir. Mümkün mertebe gösterişsiz ve sade tesettür kavramını tercih etmelidirler.

UMRE NASIL YAPILIR, TARİFİNİ VERDİĞİMZ HARİKA YAZIMIZI MUTLAKA OKUYUNUZ...TIKLAYINIZ..

 Umre

       Umre,   her Müslüman tarafından Allah'ın ( Subhanahu Ve Ta'ala ) barışın habercisi olarak kabul edilmesi ve içindeki günahları, manevi kirleri temizlemek için , ve Rabbi ile  iletişim kurmak için aldığı güzel bir manevi yolculuktur . Bu yolculuğa çıkan her Umreci ve Hacı, diriliş gününde , yevm-i mahşerde ruhlarını, kalp zihinlerini ve bedenlerini geçmişte işlenen günahlardan arındırma yoluna gider.

satı 

Esasen, Umre Arapça Kutsal Kabe'ye (Beytullah) 'ziyaret' anlamına gelir ve yılın herhangi bir zamanında herkes tarafından yapılabilir; Mekke'ye zorunlu (Farz) bir ibadet olan Hac ise Umrenin  aksine, her yıl İslami takvim Zil Hicce ayının ilk 10 günü içinde yapılır.

 

Tüm yazılar
Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0532 310 20 50

 

 

 
Diyanet logoTursab logo