Kutsal Yolculuğun Vazgeçilmez Markası...
arka plan

Hac Menasiki

     İslâm kaynaklarında Hac ibadeti, öncelikle fıkhın konusu olarak görüldüğünden daha çok İslâm hukukçuları, onun hükümlerini ele almışlardır. Hz. Peygamber’in Hac ve umreleri daha çok siyer ve hadis kaynaklarında yer almakta, fıkhî tefsirlerde de Haccın ahkâmı ve manâsikine dair hükümlere temas edilmektedir. Klasik siyer, hadis ve tefsir kitapları, Müslümanlara Haccı anlatan fıkıh ve ilmihal kitaplarının da ana kaynağıdır. Fıkıh kitaplarını okuyanlar, Hacla ilgili kesin kuralları maddeler halinde öğrenebilirler ancak bu yazılarımızda, Haccın ahkâmı ve menâsiki ile elde edilmek istenen hikmetlere ve Allah’ın bu fiillerle ilgili maksadının ne olduğu hususuna fazla değinmezler.

       Hac menâsikinin siyer ve tefsir bağlamında ele alınması ile hem Haccın, hem de Hacda yerine getirilen görevlerin anlam ve hikmeti daha iyi anlaşılacaktır.

           Hac, ilk defa Hz. Peygamber’in yapmış olduğu bir ibadet değildir, Hz. İbrahim’den beri Mekke’de bilinen ve yapılan bir ibadettir. Fakat tarihi süreçte Mekkeli Arapların putperestliğe sapması sebebiyle Hacca da putperestlikle ilgili uygulamalar karışmıştı. Hz. Peygamber, diğer konularda olduğu gibi Hac konusunda da putperestliğe dair ne kadar uygulama varsa hepsini ortadan kaldırmıştır.

       Kur’ân’da namaz, oruç ve zekâta nispeten Hacla ilgili âyet ve hükümler daha fazla olmasına karşın edâ edilme sıklığı bakımından ömürde bir ya da birkaç defa yerine getirildiğinden müslümanların Hac ile ilgili bilgisi daha azdır. Meselâ, namazın kılınma şekli ve vakti hakkında Kur’ân’da açıklayıcı bilgiler yer almaz. Oysa Kur’ân’da Haccın yapıldığı yerlerden (Arafat, Müzdelife, Kâbe, Safa, Merve, tavaf ve sa’yden) bahsedilir.

Eposta listemize kaydolup kampanya ve duyurulardan haberdar olabilirsiniz.

https://www.markatur.com.tr

İSTANBUL

Mimar Sinan Mah.
Selam-i Ali Caddesi 31-1
Üsküdar / İstanbul
0533 333 3331 - 444 44 12

ESKİŞEHİR

İstiklal Mah. Reşadiye Esnafı sok No:2/F 
Odunpazarı/Eskişehir

0216 310 20 50- 0545 245 40 40

 

 
Diyanet logoTursab logo